برای پرداخت عوراض ساختمانی خود و یا دیگران لازم است از باکس جستجو کد ملک یا نام مالک را وارد کنید سپس ملک یا املاک مورد نظر پیدا خواهد شد و شما میتوانید عوارض ساختمانی خود را پرداخت کنید.
کد ملک یا نام مالک مورد نظر را وارد و روی جستجو کلیک کنید.